Adjudicació Definitiva del contracte de servei del Bar Centre Cívic.
Anunci de l'Ajuntament de Massalfassar sobre l'adjudicació definitiva del contracte del servei del Bar Centre Cívic.

ANUNCI

1.- Entitat Adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament de Massalfassar.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació
c) Nombre d'expedient: 239/2016

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Contracte Servei Bar Centre Cívic
b) Divisió per lots i nombre: No existeix
c) Lloc d'execució: Massalfassar
d) Termini d'execució: 4 anys.
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Diversos criteris d'adjudicació.

4.- Pressuposte base de licitació. Import total: en 30.000,00 euros i 6300 euros d'IVA per a la durada de contracte, a l'alça.

5.- Adjudicació:

a) Data: 29 de març de 2017
b) Adjudicatari: Miguel Ángel Simón Aparici
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d'adjudicació: per un import de 30.144 € i 6.330,24 € en concepte d'IVA, que fan un total de 36.474,24 euros.

En Massalfassar, a 30 març de 2017. — L'alcalde, Carlos Fontestad Muñoz.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento

Turismo